Aktualizacja serwisu! M.in. import z IMDb. Sprawdź