9.0 10.0 0.0 4
Bardzo pozytywnie oceniony przez krytyków
7.7
Bardzo pozytywnie oceniony przez użytkowników

Na statku wiślanym pojawia się gapowicz wzięty za instruktora kulturalno-oświatowego. Mężczyzna organizuje zebrania, wybory rady rejsu i zabawia uczestników wycieczki.