6.0

Pozytywnie oceniony przez krytyków

?

Czeka na przynajmniej 3 oceny użytkowników

  • Anuluj
  • 0/500
Albo głos twórców nie wyszedł poza ich głowy czy karty scenariusza, bo film wydaje się filmem mocno niedopowiedzianym. Nie jest to jednak ten typ niedomknięcia, który ma skłonić odbiorców do refleksji. I w tym tkwi najpoważniejszy problem w odbiorze tej produkcji.

Aktywne