Obserwuj

Czasopismo Lege Artis

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Czasopismo Lege Artis (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.3
  • Pozytywnych recenzji: 72%
  • Liczba recenzji: 47 w tym 18 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 13
  • Liczba recenzji negatywnych: 5
  • Średnio ocenia: 0.4 niżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 17% wyżej, 33% niżej, 50% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Wyspa psów
  • Najniższa ocena: 1.7 dla Hiszpanka
  • Najbardziej odrębna ocena: 5.0 dla Czwarta władza

Recenzje