Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
  • Średnia ocena: 6.6
  • Pozytywnych recenzji: 74%
  • Liczba recenzji: 152 w tym 152 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 113
  • Liczba recenzji negatywnych: 39
  • Średnio ocenia: 0.4 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 58% wyżej, 15% niżej, 27% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Jurassic Park
  • Najniższa ocena: 1.0 dla The Room
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.0 dla Baywatch. Słoneczny patrol

Recenzje