• Średnia ocena: 6.6
  • Pozytywnych recenzji: 74%
  • Liczba recenzji: 166 w tym 160 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 118
  • Liczba recenzji negatywnych: 42
  • Średnio ocenia: 0.4 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 57% wyżej, 14% niżej, 29% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Jurassic Park
  • Najniższa ocena: 1.0 dla The Room
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.0 dla Baywatch. Słoneczny patrol

Recenzje