Obserwuj

Rzeczgustu

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Rzeczgustu (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: ?
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 60 w tym 1 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 1
  • Liczba recenzji negatywnych: 0
  • Średnio ocenia: 1.9 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 100% wyżej, 0% niżej, 0% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 8.0 dla Potworna rodzinka
  • Najniższa ocena: 8.0 dla Potworna rodzinka
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.0 dla Potworna rodzinka

Recenzje