Obserwuj

Bliżej Ekranu

  • Średnia ocena: 6.1
  • Pozytywnych recenzji: 72%
  • Liczba recenzji: 410 w tym 214 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 155
  • Liczba recenzji negatywnych: 59

Recenzje