Obserwuj

Radio Wrocław

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Radio Wrocław (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.8
  • Pozytywnych recenzji: 89%
  • Liczba recenzji: 28 w tym 27 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 24
  • Liczba recenzji negatywnych: 3
  • Średnio ocenia: 0.5 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 56% wyżej, 22% niżej, 22% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Lady Bird
  • Najniższa ocena: 3.3 dla Zakładnik z Wall Street
  • Najbardziej odrębna ocena: 10.0 dla Ave, Cezar!