Obserwuj

Co Jest Grane 24

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Co Jest Grane 24 (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.0
  • Pozytywnych recenzji: 57%
  • Liczba recenzji: 842 w tym 823 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 473
  • Liczba recenzji negatywnych: 350
  • Średnio ocenia: 0.1 niżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 29% wyżej, 30% niżej, 41% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Nić widmo
  • Najniższa ocena: 1.7 dla Nowe oblicze Greya
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.3 dla Król rozrywki

Recenzje