Obserwuj

Filmowe odloty

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Filmowe odloty (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.2
  • Pozytywnych recenzji: 48%
  • Liczba recenzji: 24 w tym 23 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 11
  • Liczba recenzji negatywnych: 12
  • Średnio ocenia: 0.4 niżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 41% wyżej, 41% niżej, 18% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Lady Bird
  • Najniższa ocena: 2.5 dla Ornitolog
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.3 dla To tylko koniec świata

Recenzje