Obserwuj

Klub Filmowy Obraz i Dźwięk

  • Średnia ocena: 7.3
  • Pozytywnych recenzji: 83%
  • Liczba recenzji: 36 w tym 36 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 30
  • Liczba recenzji negatywnych: 6
  • Średnio ocenia: 0.6 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 81% wyżej, 17% niżej, 3% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Najlepszy
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Podwójny kochanek
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Podwójny kochanek

Recenzje