• Średnia ocena: 6.8
  • Pozytywnych recenzji: 81%
  • Liczba recenzji: 219 w tym 214 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 174
  • Liczba recenzji negatywnych: 40
  • Średnio ocenia: 0.3 niżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 41% wyżej, 29% niżej, 30% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Skate Kitchen
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Podwójny kochanek
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Podwójny kochanek

Recenzje