• Średnia ocena: 6.7
  • Pozytywnych recenzji: 81%
  • Liczba recenzji: 239 w tym 233 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 189
  • Liczba recenzji negatywnych: 44
  • Średnio ocenia: 0.3 niżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 40% wyżej, 28% niżej, 31% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Tajemnice Silver Lake
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Gotti
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Podwójny kochanek

Recenzje