Obserwuj

arytmia.eu

  • Średnia ocena: 7.4
  • Pozytywnych recenzji: 82%
  • Liczba recenzji: 53 w tym 38 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 31
  • Liczba recenzji negatywnych: 7
  • Średnio ocenia: 0.2 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 55% wyżej, 29% niżej, 16% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Lady Bird
  • Najniższa ocena: 4.5 dla Obcy: Przymierze
  • Najbardziej odrębna ocena: 10.0 dla T2: Trainspotting

Recenzje