Obserwuj

Troyann

  • Średnia ocena: 6.5
  • Pozytywnych recenzji: 82%
  • Liczba recenzji: 93 w tym 89 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 73
  • Liczba recenzji negatywnych: 16
  • Średnio ocenia: 0.2 niżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 40% wyżej, 24% niżej, 36% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Avengers: Wojna bez granic
  • Najniższa ocena: 1.0 dla DJ
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Pomniejszenie

Recenzje