Obserwuj

O szeroko pojętej kulturze

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z O szeroko pojętej kulturze (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.4
  • Pozytywnych recenzji: 74%
  • Liczba recenzji: 128 w tym 120 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 89
  • Liczba recenzji negatywnych: 31
  • Średnio ocenia: 0.2 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 56% wyżej, 22% niżej, 23% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Zabicie świętego jelenia
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Smoleńsk
  • Najbardziej odrębna ocena: 1.0 dla Neon Demon

Recenzje