Obserwuj

Histmag.org

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Histmag.org (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.3
  • Pozytywnych recenzji: 89%
  • Liczba recenzji: 29 w tym 28 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 25
  • Liczba recenzji negatywnych: 3
  • Średnio ocenia: 0.8 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 75% wyżej, 7% niżej, 18% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Zagubieni
  • Najniższa ocena: 4.0 dla Bikini Blue
  • Najbardziej odrębna ocena: 7.0 dla Historia Roja

Recenzje