Obserwuj

Big Bad Dice

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Big Bad Dice (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.4
  • Pozytywnych recenzji: 89%
  • Liczba recenzji: 29 w tym 27 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 24
  • Liczba recenzji negatywnych: 3
  • Średnio ocenia: 1.0 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 74% wyżej, 15% niżej, 11% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Był sobie pies
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Ghost in the Shell
  • Najbardziej odrębna ocena: 10.0 dla Legion samobójców

Recenzje