Obserwuj

Przekładaniec kulturalny

  • Średnia ocena: 6.4
  • Pozytywnych recenzji: 78%
  • Liczba recenzji: 129 w tym 90 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 70
  • Liczba recenzji negatywnych: 20
  • Średnio ocenia: 0.1 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 45% wyżej, 24% niżej, 31% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 8.0 dla Lato 1993
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Szatan kazał tańczyć
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.0 dla Wszystko albo nic

Recenzje