Obserwuj

RESinet

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z RESinet (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.3
  • Pozytywnych recenzji: 62%
  • Liczba recenzji: 35 w tym 13 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 8
  • Liczba recenzji negatywnych: 5
  • Średnio ocenia: 0.1 niżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 62% wyżej, 31% niżej, 8% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Zjawa
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Piąta fala
  • Najbardziej odrębna ocena: 4.0 dla Carol

Recenzje