WatchingClosely

 • Średnia ocena: 5.9
 • Pozytywnych recenzji: 52%
 • Liczba recenzji: 97 w tym 23 z oceną
 • Liczba recenzji pozytywnych: 12
 • Liczba recenzji negatywnych: 11

Szczegóły

Rozkład ocen

 • 10
 • 9
  2
 • 8
  6
 • 7
  2
 • 6
  2
 • 5
  4
 • 4
  3
 • 3
  3
 • 2
  1
 • 1

Recenzje