Obserwuj

Filmweb

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Filmweb (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.9
  • Pozytywnych recenzji: 64%
  • Liczba recenzji: 6155 w tym 3674 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 2362
  • Liczba recenzji negatywnych: 1312
  • Średnio ocenia: 0.1 niżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 44% wyżej, 19% niżej, 36% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Nić widmo
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Emotki. Film
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Ciao Italia!

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 5 duplikatów. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.