Obserwuj

Maciej Gajewski

UWAGA! Jeżeli jesteś Maciej Gajewski, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.6
  • Pozytywnych recenzji: 88%
  • Liczba recenzji: 8 w tym 8 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 7
  • Liczba recenzji negatywnych: 1
  • Średnio ocenia: 1.2 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 86% wyżej, 0% niżej, 14% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Coco
  • Najniższa ocena: 4.0 dla Geostorm
  • Najbardziej odrębna ocena: 9.0 dla Valerian i Miasto Tysiąca Planet

Recenzje