Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
Obserwuj

Dawid Karpiuk

UWAGA! Jeżeli jesteś Dawid Karpiuk, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.8
  • Pozytywnych recenzji: 77%
  • Liczba recenzji: 17 w tym 13 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 10
  • Liczba recenzji negatywnych: 3
  • Średnio ocenia: tak samo jak inni krytycy
  • Poziom ocen: 31% wyżej, 31% niżej, 38% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Serce psa
  • Najniższa ocena: 3.3 dla Zaćma
  • Najbardziej odrębna ocena: 10.0 dla Serce psa

Recenzje