Obserwuj

Adrian Burz

UWAGA! Jeżeli jesteś Adrian Burz, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.2
  • Pozytywnych recenzji: 67%
  • Liczba recenzji: 7 w tym 6 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 4
  • Liczba recenzji negatywnych: 2
  • Średnio ocenia: 0.9 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 17% wyżej, 33% niżej, 50% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.0 dla Zimna wojna
  • Najniższa ocena: 5.0 dla Słudzy diabła
  • Najbardziej odrębna ocena: 5.0 dla Lady M.

Recenzje