Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
Obserwuj

Anna Wieczorek

UWAGA! Jeżeli jesteś Anna Wieczorek, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.1
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 7 w tym 7 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 7
  • Liczba recenzji negatywnych: 0
  • Średnio ocenia: 0.2 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 43% wyżej, 14% niżej, 43% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Martwe wody
  • Najniższa ocena: 6.0 dla 451° Fahrenheita
  • Najbardziej odrębna ocena: 9.0 dla Martwe wody

Recenzje