Obserwuj

Anna Wieczorek

UWAGA! Jeżeli jesteś Anna Wieczorek, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.2
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 10 w tym 10 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 10
  • Liczba recenzji negatywnych: 0
  • Średnio ocenia: 0.3 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 60% wyżej, 10% niżej, 30% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Martwe wody
  • Najniższa ocena: 6.0 dla Wszyscy wiedzą
  • Najbardziej odrębna ocena: 9.0 dla Martwe wody

Recenzje