Obserwuj

Filip Jalowski

UWAGA! Jeżeli jesteś Filip Jalowski, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.8
  • Pozytywnych recenzji: 79%
  • Liczba recenzji: 164 w tym 145 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 115
  • Liczba recenzji negatywnych: 30
  • Średnio ocenia: 0.1 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 51% wyżej, 15% niżej, 35% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Kasyno
  • Najniższa ocena: 1.0 dla The Sea of Trees
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.0 dla Zabić bobra

Recenzje