Anna Józefiak

  • Średnia ocena: 7.3
  • Pozytywnych recenzji: 82%
  • Liczba recenzji: 28 w tym 28 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 23
  • Liczba recenzji negatywnych: 5
  • Średnio ocenia: 0.5 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 79% wyżej, 18% niżej, 4% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Najlepszy
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Podwójny kochanek
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Podwójny kochanek

Recenzje

Aktywne