Obserwuj

Anna Józefiak

UWAGA! Jeżeli jesteś Anna Józefiak, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.4
  • Pozytywnych recenzji: 84%
  • Liczba recenzji: 32 w tym 32 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 27
  • Liczba recenzji negatywnych: 5
  • Średnio ocenia: 0.6 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 81% wyżej, 16% niżej, 3% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Najlepszy
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Podwójny kochanek
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Podwójny kochanek

Recenzje