Obserwuj

Jakub Trojanowski

UWAGA! Jeżeli jesteś Jakub Trojanowski, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.4
  • Pozytywnych recenzji: 89%
  • Liczba recenzji: 9 w tym 9 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 8
  • Liczba recenzji negatywnych: 1
  • Średnio ocenia: 0.6 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 56% wyżej, 11% niżej, 33% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Baby Driver
  • Najniższa ocena: 3.5 dla Liga Sprawiedliwości
  • Najbardziej odrębna ocena: 10.0 dla Baby Driver

Recenzje