Obserwuj

Joanna Roman

UWAGA! Jeżeli jesteś Joanna Roman, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.9
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 5 w tym 4 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 4
  • Liczba recenzji negatywnych: 0
  • Średnio ocenia: 1.2 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 0% wyżej, 75% niżej, 25% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 7.5 dla Klient
  • Najniższa ocena: 6.0 dla Frantz
  • Najbardziej odrębna ocena: 6.0 dla Frantz

Recenzje