Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
Obserwuj

Barbara Kciuk

UWAGA! Jeżeli jesteś Barbara Kciuk, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.8
  • Pozytywnych recenzji: 33%
  • Liczba recenzji: 3 w tym 3 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 1
  • Liczba recenzji negatywnych: 2
  • Średnio ocenia: 0.3 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 33% wyżej, 33% niżej, 33% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.5 dla Disaster Artist
  • Najniższa ocena: 4.0 dla The Circle. Krąg
  • Najbardziej odrębna ocena: 5.0 dla Ghost in the Shell

Recenzje