Obserwuj

Adrian Warwas

UWAGA! Jeżeli jesteś Adrian Warwas, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.1
  • Pozytywnych recenzji: 72%
  • Liczba recenzji: 18 w tym 18 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 13
  • Liczba recenzji negatywnych: 5
  • Średnio ocenia: tak samo jak inni krytycy
  • Poziom ocen: 47% wyżej, 13% niżej, 40% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.0 dla Król rozrywki
  • Najniższa ocena: 3.0 dla The Hollow Child
  • Najbardziej odrębna ocena: 6.0 dla Zaginione miasto Z

Recenzje