Obserwuj

Przemysław Ciura

UWAGA! Jeżeli jesteś Przemysław Ciura, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.3
  • Pozytywnych recenzji: 75%
  • Liczba recenzji: 5 w tym 4 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 3
  • Liczba recenzji negatywnych: 1
  • Średnio ocenia: 0.8 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 75% wyżej, 0% niżej, 25% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 7.0 dla Obcy: Przymierze
  • Najniższa ocena: 5.0 dla Power Rangers
  • Najbardziej odrębna ocena: 7.0 dla Obcy: Przymierze

Recenzje