Obserwuj

Jowita Kessler

UWAGA! Jeżeli jesteś Jowita Kessler, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.7
  • Pozytywnych recenzji: 83%
  • Liczba recenzji: 7 w tym 6 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 5
  • Liczba recenzji negatywnych: 1

Recenzje