Obserwuj

Katarzyna Piękoś

UWAGA! Jeżeli jesteś Katarzyna Piękoś, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.9
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 6 w tym 4 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 4
  • Liczba recenzji negatywnych: 0
  • Średnio ocenia: 0.2 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 75% wyżej, 25% niżej, 0% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Zimna wojna
  • Najniższa ocena: 7.0 dla Czas mroku
  • Najbardziej odrębna ocena: 7.5 dla Manchester by the Sea

Recenzje