Obserwuj

Grzegorz Ciesielski

UWAGA! Jeżeli jesteś Grzegorz Ciesielski, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.3
  • Pozytywnych recenzji: 88%
  • Liczba recenzji: 9 w tym 8 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 7
  • Liczba recenzji negatywnych: 1
  • Średnio ocenia: 0.4 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 63% wyżej, 25% niżej, 13% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Disaster Artist
  • Najniższa ocena: 4.5 dla Obcy: Przymierze
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.5 dla Czarna Pantera

Recenzje