Obserwuj

Konrad Marzec

UWAGA! Jeżeli jesteś Konrad Marzec, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.3
  • Pozytywnych recenzji: 91%
  • Liczba recenzji: 11 w tym 11 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 10
  • Liczba recenzji negatywnych: 1
  • Średnio ocenia: 0.9 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 91% wyżej, 0% niżej, 9% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Baby Driver
  • Najniższa ocena: 5.0 dla Volta
  • Najbardziej odrębna ocena: 9.0 dla Auta 3

Recenzje