Obserwuj

Przemysław Kowalski

UWAGA! Jeżeli jesteś Przemysław Kowalski, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.4
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 13 w tym 7 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 7
  • Liczba recenzji negatywnych: 0

Recenzje