Obserwuj

Małgorzata Moryc

UWAGA! Jeżeli jesteś Małgorzata Moryc, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.8
  • Pozytywnych recenzji: 67%
  • Liczba recenzji: 12 w tym 12 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 8
  • Liczba recenzji negatywnych: 4