Obserwuj

Przemysław Jankowski II

UWAGA! Jeżeli jesteś Przemysław Jankowski II, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.1
  • Pozytywnych recenzji: 89%
  • Liczba recenzji: 129 w tym 129 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 115
  • Liczba recenzji negatywnych: 14

Recenzje