Obserwuj

Joanna Walczak

UWAGA! Jeżeli jesteś Joanna Walczak, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.0
  • Pozytywnych recenzji: 78%
  • Liczba recenzji: 9 w tym 9 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 7
  • Liczba recenzji negatywnych: 2
  • Średnio ocenia: 1.4 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 78% wyżej, 0% niżej, 22% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.0 dla Lekarstwo na życie
  • Najniższa ocena: 4.0 dla Aplik@cja
  • Najbardziej odrębna ocena: 6.5 dla Mumia

Recenzje