Obserwuj

Maciej Woźniak

UWAGA! Jeżeli jesteś Maciej Woźniak, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: ?
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 31 w tym 2 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 2
  • Liczba recenzji negatywnych: 0

Recenzje