Obserwuj

Radosław Folta

UWAGA! Jeżeli jesteś Radosław Folta, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.6
  • Pozytywnych recenzji: 75%
  • Liczba recenzji: 349 w tym 337 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 252
  • Liczba recenzji negatywnych: 85
  • Średnio ocenia: 0.1 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 54% wyżej, 16% niżej, 30% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Dunkierka
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Jej twarz
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Moje wielkie greckie wesele 2

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 27 duplikatów. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.