Jesteś Krzysztof Strzelecki? Możesz przesłać nam swoje zdjęcie na kontakt.

Krzysztof Strzelecki

  • Średnia ocena: 4.7
  • Pozytywnych recenzji: 33%
  • Liczba recenzji: 17 w tym 3 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 1
  • Liczba recenzji negatywnych: 2
  • Średnio ocenia: 1.5 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 0% wyżej, 100% niżej, 0% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 6.0 dla Thor: Ragnarok
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Pierwszy śnieg
  • Najbardziej odrębna ocena: 6.0 dla Thor: Ragnarok

Recenzje

Aktywne