Obserwuj

Magdalena Mielke

UWAGA! Jeżeli jesteś Magdalena Mielke, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.3
  • Pozytywnych recenzji: 64%
  • Liczba recenzji: 22 w tym 22 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 14
  • Liczba recenzji negatywnych: 8
  • Średnio ocenia: tak samo jak inni krytycy
  • Poziom ocen: 55% wyżej, 35% niżej, 10% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Amy
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Słaba płeć?
  • Najbardziej odrębna ocena: 4.0 dla Czerwony pająk

Recenzje