Obserwuj

Jakub Piwoński

UWAGA! Jeżeli jesteś Jakub Piwoński, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.0
  • Pozytywnych recenzji: 63%
  • Liczba recenzji: 122 w tym 106 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 67
  • Liczba recenzji negatywnych: 39
  • Średnio ocenia: 0.1 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 54% wyżej, 17% niżej, 29% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Ben Hur
  • Najniższa ocena: 2.0 dla M jak morderca
  • Najbardziej odrębna ocena: 9.0 dla Noe: Wybrany przez Boga

Recenzje