Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
Obserwuj

Dorota Kostrzewa

UWAGA! Jeżeli jesteś Dorota Kostrzewa, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.9
  • Pozytywnych recenzji: 64%
  • Liczba recenzji: 59 w tym 59 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 38
  • Liczba recenzji negatywnych: 21
  • Średnio ocenia: tak samo jak inni krytycy
  • Poziom ocen: 41% wyżej, 16% niżej, 43% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.0 dla Straszna kobieta
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Porady na zdrady
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.0 dla Sąsiedzi 2

Recenzje