Obserwuj

Tomasz Lisek

UWAGA! Jeżeli jesteś Tomasz Lisek, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.2
  • Pozytywnych recenzji: 50%
  • Liczba recenzji: 8 w tym 8 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 4
  • Liczba recenzji negatywnych: 4
  • Średnio ocenia: 0.5 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 13% wyżej, 38% niżej, 50% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.5 dla Avengers: Wojna bez granic
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Bright
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Bright

Recenzje