Obserwuj

Beata Cielecka

UWAGA! Jeżeli jesteś Beata Cielecka, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.9
  • Pozytywnych recenzji: 92%
  • Liczba recenzji: 130 w tym 130 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 119
  • Liczba recenzji negatywnych: 11

Recenzje